อะไหล่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

repire

 เรามีอะไหล่เครื่องพิมพ์อิงเจ็ทขาย สภาพดี ราคาไม่แพง มีหลายรุ่นให้เลือก

สินค้าอะไหล่

 

St1001 ชุดดูดหมึก

St1001
ชุดดูดหมึก

St1002 แท้งหมึก A

St1002
แท้งหมึก A

St1003 แท้งหมึก B

St1003
แท้งหมึก B

St1004 แท้งหมึก C

St1004
แท้งหมึก C

St1005 สายสลิง

St1005
สายสลิง

St1006 ตะแกรงความร้อน

St1006
เพาเวอร์ซัพพลาย

St1007 อะไหล่

St1007
เซนเซอร์ปิดเปิด

St1008 เมนบอร์ด Titanjet

St1009                   Titanjet Head Board

 

St1009ค บอร์ดหัวพิมพ์ บอร์ดสายแพ

St1008
Titanjet  Mian Board

St1010 Cap A

St1010
Cap A

St1011

                    St1011                      Cap  B

St1012

                   St1012                     ยางปัด

St1013 ดั้มเปอร์ A

St1013
ดั้มเปอร์ A

St1014 ดั้มเปอร์ B

St1014
ดั้มเปอร์ B

St1015 ดั้มเปอร์ C

St1015
ดั้มเปอร์ C

St1016 ดั้มเปอร์ D

St1016
ดั้มเปอร์ D

St1017 ข้อต่อรูป Y

St1017
ข้อต่อรูป Y

St1018 วาวน์ปิดเปิด

St1018
วาวน์ปิดเปิด

St1019 บอร์ด USB Smartcolor

St1019
บอร์ด USB Smartcolor

St1020 บอร์ดหัวพิมพ์

St1020
บอร์ดหัวพิมพ์ Smart color

St1021 เซนต์เซอร์ 2500-4200 mm

St1021
เซนต์เซอร์ 2500-4200 mm

St1022 สายแพยาว Smartcolor

St1022
สายแพยาว Smartcolor

St1023 ท่อหมึก 1/8 เมตร/สาย

St1023
ท่อหมึก 1/8 เมตร/สาย

St1024 สายไฟเบอร์ 1 เส้น

St1024
สายไฟเบอร์

 

 

 

 

ติดดต่อพนักงานขาย

 

092-6020808  อาชาง

085-5579383   May

093-232-1653  พนักงานขาย  พร

091-632-8553   พนักงานขาย  เมรี่

063-349-0501   พนักงานขาย 

(สยาม (กล้า) เกรียงไกร(เสือ)

ได้ออกจากบริษัทแล้ว

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทค่ะ)